Worldwide Sales & Service

FUZHOU SALES & SERVICE CENTER

Room 18-207, Qianjia garden, No.3, Taojing Road, Hushan village, Qingkou Town, Minhou County, Fuzhou City, Fujian, China
Contact  Chun-Chieh Ku, Manager
Mobile Phone  +86-1382-570-2256